Χάρτης Εκδόσεων (τρέχουσα έκδοση: v177-de453)

Χρονοδιάγραμμα ενσωμάτωσης λειτουργιών

2018
13 Noε

Νέα έκδοση major (1.0)

Κατάσταση προόδου


30 Σεπ

Επίσημη έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής (0.9)

15 Ιουλ

Kατάσταση Beta

15 Ιουλ

Έναρξη κατασκευής της εφαρμογής